Meme rekonstrüksiyonu

Meme kanseri sonrası meme dokusunun bir kısmı veya tamamı alınmaktadır. Burada hastanın memesini birkaç metodla onarılabilir. Eğer hastada kısmi bir kayıp varsa sırttan hazırlanan kas ve cilt dokusunu içeren bir doku ile onarım sağlanabilmektedir. Ayrıca uygun hastalarda yani cilde noksanı olmayan ama hacim kaybı olan hastalarda silikon protezlerle bu kayıp karşılanabilmektedir. Total meme kayıplarında ise hem silikon protezle hemde vücudun kendi dokusu ile onarım yapılabilecektir. Benim en sık tercih ettiğim cerrahi metotda karın göbeğinin alt kısmındaki dokuyu damarları ile birlikte hazırlayarak meme dokusu oluşturmaktadır (Serbest DİEP veya TRAM flep ile onarım ameliyatı). Bu karın bölgesi cildi ve altındaki yağ dokusunu içeren dokuyu besleyen damarlar mikrocerrahi ile göğüs kafesi ön yüzündeki damarlarla bağlantısı yapılarak dolaşımı sağlanır. Bu teknikte meme dokusuna yapı olarak en çok benzeyen vücut dokusu ile onarım yapılacaktır.

Karın bölgesindeki iz karın germe ameliyatı sırasında kullanılan iz ile aynıdır ve iç çamaşır içinde gizli kalmaktadır. Böylece bu teknikte hastaya hem yeni bir meme dokusu sağlanırken aynı zamanda karın germe ameliyatı da uygulanmış olmaktadır. Bu ilk seans ameliyat sonrası yeni meme dokusunun geldiği bölgeye adaptasyonu ve yara iyileşmesi için yaklaşık olarak 6 aylık bir sure beklenmektedir. Bu sure sonunda yeni yapılan meme dokusu yer çekiminin de etkisi ile son halinde göğüs kafesi önünde yer almış olur. İkinci seansta diğer memenin de şekline göre istenirse sağlam memeye dikleştirme gibi ameliyatlarda uygulanırken bu memenin meme başının lokalizasyonuna paralel olarak bu yeni oluşturulan memede meme başı ve çevresi yapılır. Burada hastanın kendi dokusu kullanıldığı gibi tatuaj da tercih edilebilir.

Tercih ettiğim mikrocerrahi tekniğinin avantajı hastada estetik olarak en iyi sonuç elde edilirken aynı zamanda karın bölgesinin direnci de korunmaktadır. Çünkü mikrocerrahinin kullanılmadığı karın bölgesinden doku alınarak yapılan meme onarımı ameliyatların en sık karşılaşılan istenmeyen sonucu hastada oluşan karın fıtıklarıdır ki bu hasta yaşamını zorlaştıran ve tekrar ameliyat olmasını gerektiren durumlardır.

Ameliyat sonrası radyoterapide alan hastada cilt kalitesi de oldukça düşük olarak gözükmektedir

 

 

Meme rekostrüksiyonu sonrası görüntü

 

Merhabalar. Size nasıl yardımcı olalım ?