Hakkımızda

PROF. DR. SERDAR NASIR

Yenimahalle Halide Edip Lisesi’nden 1989’da mezun oldu.

Tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1996’da, uzmanlık eğitimini 1996-2002 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamladı.

2002-2009 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda çalıştı.

2009 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. 2011 yılında Doçent ünvanını aldı. 2019 yılında Profesör olan Dr. Nasır halen bu kadroda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2006-2008 yılları arasında ABD’de Ohio, Cleveland’taki Cleveland Clinic’te Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk, dünyanın ise ikinci yüz naklini yapan Dr.Siemionow ile birlikte kompozit doku nakilleri üzerinde çalışmalarda bulundu.

2012 yılında Türkiye’nin ikinci, dünyanın ise tam yüz nakilleri içerisinde üçüncü, toplamda ise 22. yüz naklini başardı. Bu yüz nakli ile eş zamanlı olarak, dünyanın ilk dört uzuv nakli başkanlığını yaptığı geniş bir ekip tarafından Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

31 ve 32. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongrelerinde deneysel ve klinik uzman yarışmalarında ikincilik ödülleri kazandı. Halen el cerrahisi doktora çalışmalarına devam etmektedir.

American Society of ReconstructiveMicrosurgery, PlasticSurgeryResearchCouncil, Türk Plastik, Rekonstrük ve Estetik Cerrahi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Derneği üyesidir.

Dr. Nasır Rekonstrüktif Cerrahi’de;

· Yüz felci onarımı,
· Kanser cerrahisi sonrası onarım cerrahisi,
· Yeniden meme oluşturulması,
· Cinsiyet değişimi,
· Yanık sonrası estetik ve fonksiyonel düzeltme ameliyatları,
· El cerrahisi,

Estetik Cerrahide

· Yüz estetiği,
· Meme estetiği,
· Vücut kontur estetiği,
· Erkekten kadına cinsiyet değişiminde kadınsı yüz elde etmeye yönelik girişimler,
· Cerrahi dışı estetik uygulamalar

Başlıca ilgilendiği konulardır.

Akademik Yayınlar

 

 1. Kayıkçıoğlu A, Ağaoğlu G, Nasır S, Keçik A. CrossoverReplantationAndFilletFlapCoverage Of TheStumpAfterEctopicImplantation: A Case Of BilateralLegAmputation. PlastReconstrSurg. 2000 Sep; 106(4):868-73.
 2. Nasır S, Aydın A, Kayıkçıoğlu A, Sökmensüer C, Cobaner A. New ExperimentalCompositeFlap Model InRats: GluteusMaximus-TensorFascia Lata OsteomuscleFlap. Microsurgery. 2003; 23(6):582-8.
 3. Tunçbilek G, Nasır S, Özkan O, Kayıkçıoğlu A, Mavili E. Partially De-EpithelialisedAndBuried V-Y AdvancementFlapForReconstruction Of SacrococcygealAndIschialDefects. Scand J PlastReconstrSurgHandSurg. 2004; 38(2):94-9.
 4. Canter HI, Vargel I, Nasır S, Kayıkçıoğlu A. Use Of A Water-VapourPermeablePolyurethane Film (Omiderm) InTheNon-SurgicalTreatment Of AplasiaCutisCongenita. Scand J PlastReconstrSurgHandSurg. 2004; 38(4):232-5.
 5. Baykul T, Aydın MA, Nasır S. AvascularNecrosis Of TheMandibularCondyleCausingFibrousAnkylosis Of TheTemporomandibularJointInSickle Cell Anemia. J CraniofacSurg. 2004 Nov; 15(6):1052-6.
 6. Aydın MA, Okudan B, Aydın ZD, Özbek FM, Nasır S. LymphoscintigraphicDrainagePatterns Of TheAuricleInHealthySubjects. HeadNeck. 2005 Oct; 27(10):893-900.
 7. Nasır S, Aydın MA, Özgüner M.ThromboticEffect Of PurposefulBack-Wall StitchForDifferentSutureLocationsAndVesselsInRats. AnnPlastSurg. 2005 Nov; 55(5):508-11.
 8. Nasır S, Aydın A, Karahan N. AuricularTeratoma: Report Of A Case AndReview Of RareSites. Scand J PlastReconstrSurgHandSurg. 2006; 40(1):57-9.
 9. Aydın MA, Okudan B, Nasır S, Ozbek M, Karagöz A, Altuntaş S. LymphoscintigraphicDrainage Of AcralLimb Skin ToIntervalSentinelLymphNodesInHealthySubjects. J SurgOncol. 2006 Mar 15; 93(4):286-93.
 10. Nasır S, Kayıkçıoğlu A, Aydın MA, Tunçbilek G. Coverage Of TheCraniumWithLatissimusDorsiInTheRecurrentBasal Cell Carcinoma Of GorlinSyndrome: ForProtectionAgainstClinicalInvasion. J CraniofacSurg. 2006 May; 17(3):599-602.
 11. Aydın MA, Çömlekçi S, Özgüner M, Cesur G, Nasır S, Aydın ZD. TheInfluence Of ContinuousExposureTo 50 Hz ElectricField On NerveRegenerationIn A RatPeronealNerveCrushInjury Model. Bioelectromagnetics. 2006 Jul; 27(5):401-13.
 12. Nasır S, Aydın MA, Karahan N, Demiryürek D, Sargon M. New MicrovenousAnastomosis Model ForMicrosurgical Training: ExternalJugularVein. J ReconstrMicrosurg. 2006 Nov; 22(8):625-30.
 13. Nasır S, Aydın MA, Gülgönen A. NondigitalTissueReplantationAndMicrosurgicalSparePartUtilizationInMutilated Hands: Case ReportsAndReview. Microsurgery. 2007; 27(2):65-73.
 14. Siemionow M, Nasır S. ChimerismAnd Bone MarrowBasedTherapiesInTransplantation. Microsurgery. 2007; 27(5):510-21.
 15. Güney M, Nasır S, Oral B, Karahan N, Mungan T. Effect Of CaffeicAcidPhenethyl Ester On TheRegression Of EndometrialExplantsIn An ExperimentalRat Model. ReprodSci. 2007 Apr; 14(3):270-9.
 16. Aydın MA, Nasır S. Free SCIA/SIEA Skin Flap: A Dual Blood SupplyApproachToGroinRegion. Microsurgery. 2007; 27(7):617-22.
 17. Siemionow M, Nasır S. Impact Of Donor Bone Marrow On Survival Of CompositeTissueAllografts. AnnPlastSurg. 2008 Apr; 60(4):455-62.
 18. Nasır S, Aydın MA, Karahan N, Altuntaş S.FatTissue As A New Vascular Carrier ForPrefabricationInReconstructiveSurgery: ExperimentalStudyInRats. J PlastReconstrAesthetSurg. 2008 Jul; 61(7):799-806.
 19. Nasır S, Aydın MA, Altuntaş S, Sönmez E, Şafak T. SoftTissueAugmentationForRestoration Of FacialContourDeformities Using TheFree SCIA/SIEA Flap. Microsurgery. 2008; 28(5):333-8.
 20. Nasır S, Aydın MA, Altuntaş S, Özgüner M. ThromboticEffect Of PurposefulBack-Wall StitchForEnd-To-Side MicroarterialAnastomosisInRats. J ReconstrMicrosurg. 2008 Aug; 24(6):429-33.
 21. Nasır S, Zins JE. GiantEccrineAdenocarcinoma Of TheScalpWithIntracranialInvasion: ResectionAndReconstruction Using A Vacuum-AssistedClosure Device: Technical Case Report. Neurosurgery. 2008 Aug;63(2):E376; Author Reply E376
 22. Siemionow M, Nasır S. ImmunologicResponsesInVascularizedAndNonvascularized Skin Allografts. J ReconstrMicrosurg. 2008 Oct; 24(7):497-505.
 23. Nasır S, Bozkurt M, Klimczak A, SiemionowM.LargeAntigenic Skin LoadIn Total Abdominal Wall TransplantsPermitsChimerismInduction. AnnPlastSurg. 2008 Nov; 61(5):572-9.
 24. Nasır S, Krokowicz L, Bozkurt M, Siemionow M. InlayTechniqueForLarge Skin GraftReplacementInThe Small Animal. PlastReconstrSurg. 2008 Nov; 122(5):167e-168e
 25. Nasır S, Aydın MA. Reconstruction of SoftTissueDefect of LowerExtremityWithFree SCIA/SIEA Flap. AnnPlastSurg. 2008 Dec; 61(6):622-6.
 26. Nasır S, Aydın MA. WideCombinedThinFree SCIA/SIEA Flap. AnnPlastSurg. 2008 Dec; 61(6):627-31.
 27. Nasır S, Krokowicz L, Sonmez E, Bozkurt M, Grykien C, Siemionow M. New TechniqueForLigation Of BranchesInMicrosurgery. PlastReconstrSurg. 2009 Jan; 123(1):45e-7e.
 28. Sönmez E, Nasır S, Siemionow M.  Penis AllotransplantationInTheRat. AnnPlastSurg. 2009 Mar;62(3):304-10.
 29. Nasır S, Baykal B, Altuntaş S, Aydın MA HemodynamicDifferencesIn Blood FlowBetweenFree Skin AndMusclesFlaps: ProspectiveStudy. J ReconstrMicrosurg. 2009 Jul;25(6):355-60. Epub 2009 Apr 24
 30. Nasır S, Bozkurt M, Krokowicz L, Klimczak A, Siemionow M. Correlation Of ChimerismWithGraft Size AndRevascularizationInVascularizedAndNonvascularized Skin Allografts. AnnPlastSurg. 2009 Apr;62(4):430-8
 31. Nasir S,Klimczak A, Sonmez E, Bozkurt M, Gibson S, Siemionow M. New compositetissueallograft model of vascularized bone marrowtransplant: Theiliacosteomyocutaneousflap. TransplInt. 2009 Aug 14
 32. Zins JE, Langevin CJ, Nasır S.InSearch Of IdealSkullReconstruction. PolskiPrzegladChirurgiczny, 2008, 80 (10):521-530.
 33. Cadir B, Karahan N, Nasir S,Aydin MA, Turkaslan SS. Unusualsynchronouspresentation of maxillarysinusfibrosarcomaandgemistocyticastrocytomawith a complicationcalledleukocytoclasticvasculitis: a casereport. Eur J Dent. 2009 Jul;3(3):233-9.
 34. Nasir S,Aydin MA. Upperextremityreconstructionusingfree SCIA/SIEA flap. Microsurgery. 2009 Sep 29.
 35. Nasır S,Altuntaş S, Arif Karagöz M, Asım Aydın M, Kapucuoğlu N. Myxoma of thedorsalhand. J PlastSurgHandSurg. 2012 Jul 2.
 36. Nasir S,Aydin MA. Versatility of free SCIA/SIEA flaps in headandneckdefects. AnnPlastSurg. 2010 Jul;65(1):32-7.
 37. Nasir S, Aydin MA, Sonmez E, Baykal B. Flow-throughfreelatissimusdorsiflapforreconstruction of injuredlimbs: Evaluation of hemodynamiceffects on extremitycirculation. AnnPlastSurg. 2010 Aug;65(2):164-9.
 38. Zins JE, Langevin CJ, Nasir S. Controversies in skullreconstruction. J CraniofacSurg. 2010 Nov;21(6):1755-60.
 39. Sonmez E, Nasir S, Safak T, Kecik A. Freegroinflapapplications in thepediatricpopulation. J ReconstrMicrosurg. 2010 May;26(4):259-64.
 40. Baykul T, Aydin A, Nasir S, Türkkahraman H. Surgicalrehabilitation of nasoalveolarcomplex in patientswithalveolarclefts. J CraniofacSurg. 2010 Sep;21(5):1512-5.
 41. Sonmez E, Aksu AE, Nasir S, Safak T. A newexperimentalreversed-flowflap model: tailarterybased skin flap on thedorsum of therat. AnnPlastSurg. 2011 Jan;66(1):84-7.
 42. Sönmez E, Kamburoǧlu HO, Aksu AE, Nasir SN, Evrenos MK, Şafak T, KeçikA.Soft-tissuemanagementwithimmediatefreeflap transfer in segmentalprostheticreplacement of proximaltibiasarcomas. Microsurgery. 2011Nov;31(8)
 43. Konaş E, Yoruk E, Nasir SN. Reconstruction of extensivecompositemandibulardefectsusingosseousornonosseousfreetissue transfer. PlastReconstrSurg. 2011 Apr;127(4):1743-4
 44. Bozkurt M, Klimczak A, Nasir S, Zor F, Krokowicz L, Siemionow M. Compositeosseomusculocutaneoussternum, ribs, thymus, pectoralismuscles, and skin allotransplantation model of bone marrowtransplantation. Microsurgery. 2012 Jul  23.
 45. Baykul T, Aydin MA, Nasir SN, Toptas O. Surgicaltreatment of posttraumaticankylosis of the TMJ withdifferentpathogenicmechanisms. Eur J Dent. 2012 Jul;6(3):318-23
 46. Aydin MA, Baykul T, Nasir S, Altuntaş SH, Türkaslan SS, Findik Y. Misdiagnosedwidespreadeosinophilicgranuloma of themandible. J CraniofacSurg. 2012 Jul;23(4):e361-4.
 47. Nasir S, Roach E. Lingualartery: lifesaverrecipientarteryforfreeflapsurgery. J ReconstrMicrosurg. 2012 Nov;28(9):633-4. doi: 10.1055/s-0032-1315782.Epub 2012 Jun 28
 48. Nasir S, Porzel A, Pryor L, Zins JE. Biomechanicalcomparison of calciumphosphatecementsforsplitcranial bone graftdonorsites. PlastReconstrSurg.  2012 Oct;130(4):527e-35e.
 49. Nasır S, Altuntaş S, Karagöz MA, Aydın MA, Kapucuoğlu N. Myxoma of thedorsalhand. J PlastSurgHandSurg. 2013 Feb;47(1):78-80.
 50. Nasir S, Soyupek S, Altuntas S, Konas E, Roach EC, Özorak A, Bircan S.Comparison of differentautogenousgraftmaterialsforreconstruction of largesegmentvasdeferensdefect: experimentalstudy in rat. Urol J. 2014 May 6;11(2):1457-64.
 51. Nasir S, Kilic YA, Karaaltin MV, Erdem Y. Lessonslearnedfromthefirstquadrupleextremitytransplantation in theworld. AnnPlastSurg. 2014 Sep;73(3):336-40
 52. Nasir S, Karaaltin M, Erdem A. Total ScalpReplantation: SurgicalTricksandPitfalls. J CraniofacSurg. 2015 Jun;26(4):1192-5.
 53. Hivelin M, Klimczak A, Cwykiel J, Sonmez E, Nasir S, Gatherwright J, Siemionow M. ImmunomodulatoryEffects of Different Cellular Therapies of Bone MarrowOrigin on ChimerismInductionandMaintenanceAcross MHC Barriers in a FaceAllotransplantation Model. ArchImmunolTherExp (Warsz). 2015 Dec 26
 54. Siemionow MZ, Rampazzo A, Gharb BB, Cwykiel J, Klimczak A, Madajka M, Nasir S,Bozkurt M. Thereversedparadigm of chimerisminduction: Donorconditioningwithrecipient-derived bone marrowcells as a novelapproachfortoleranceinduction in vascularizedcompositeallotransplantation. Microsurgery. 2016