ADEM ELMASININ TIRAŞLANMASI

Adem Elmasının Tıraşlanması

Erkek yüzünün kadınsı bir hal alması için yapılacak cerrahiler nelerdir ve hangi bölgelere uygulanır ?

  • Frontal sinüs ön duvarının tıraşlanması ve sinüs içine doğru gömülmesi.

Frontal sinüsün tüm kemik ön duvarı yarı yonca şeklinde çıkartılır. Çıkıntılı kısımları tıraşlandıktan sonra sinüs içine alın kemiği kadınlardaki gibi düz ve hafif konkav şekilde yerleştirilir. Metal plaklar veya dikişlerle kemik yapı tespit edilir.

  • Supraorbital yani alın bölgesinin göz küresinin kemik çerçevesinin üst kısmının tıraşlanarak yumuşatılması ve kadınsı bir iskelet yapı sağlanması.
  • Çene kemiğinin arka köşesinden çene ucuna kadar olan kısmına ağız içinden ulaşılarak o bölgenin dış kısmından ince ve uzun bir kemik segment çıkararak bu bölgenin inceltilmesi.
  • Çene ucunu ağız içinden ulaşılarak köşegen yapısının yuvarlak hale getirilmesi.
  • Elmacık kemiklerini belirginleştirmek için kemik üzerine oraya özel imal edilmiş protezler yerleştirilmesi veya bu kadınsı görüntüyü o bölgeye yağ enjeksiyonu yaparak sağlamaya çalışmak.

 Diğer Erkek ve Kadın Arasında Farklı Görünümde Olan Anatomik Yapılara Müdahaleler

  • Adem elması denen gırtlak bölgesi kıkırdaklarından en büyüğünün ön taraf çıkıntısı erkeklerin nerede ise tamamında oldukça çıkıntılıdır. O bölgeye yapılan yatay bir cilt kesisi ile kıkırdağın bu kısmı tıraşlanır.
  • Alın çizgisi erkelerde daha geridedir ve alın bölgesinde geriye doğru girinti bulunur. Kadınlarda ise düz bir hat şeklindedir. Erkek alın çizgisi öne doğru çekilirken girinti kısmı da düz hale sokularak kadın alın saç çizgisi oluşturulur.

      

Erkekten Kadına Cinsiyet Değişiminde Burun Estetiği

Estetik görüş olarak erkek burnunun sırt kısmının düz inmesi, burun ucunun ise 90-95 derece kalkık olması uygun görülürken, kadında ise burun sırtı konkav ve burun ucu ise 100-110 derece olarak kabul edilir.

Ana temel olarak bu iki ölçüye dikkat edilerek erkek burnu kadın ölçülerine uygun olarak estetik ameliyatla yeniden düzeltilir.